Paul Harris medalje til Finn Henriksen f. 05.07.1926

  • Han var en av initiativtakerne som fikk etablert Lund Rotaryklubb, (chartermedlem).

  • Han har vært ordfører i to perioder fra og med 1960 til og med 1963, og fra og med 1980 og til og med 1981.

  • Og han var president nr. 3 i Lund Rortary.

  • Han fikk etablert boligfeltet på Lundestranda, slik at de som jobbet i lokale firmaer kunne få tomt, og bygge seg hus.

  • Han var drivkraften i å få etablert en moderne bank som gjorde det mulig å få finansiert nyetablerte firmaer i kommunen, og han bidro i betydelig grad med finansiell rådgivning til etablerere.

  • Han var en av nøkkkelpersonene i prosessen for å få slå sammen Lund og Heskestad til én kommune.

  • Han var pådriver for å få ungdomsskole i kommunen.

  • Han fikk etablert skoletannlege i kommunen.

  • Finn har vært medlem og formann i utallige private og offentlige styrer og råd.

Uten Finn hadde kommunen sett helt annerledes ut.

Paul Harris medalje til Loyd Stene f. 28.12.1933

Noen av Loyds meritter gjennom et langt og innholdsrikt liv

Har vært medlem av Lund Rotary siden oppstarten i 1968, og var den første presidenten. Han var også president i 1995-1996. Loyd er et engasjert medlem, og det er sjelden han har forfall. Han er også en humørfylt person som gjerne har en god historie på lager.

Ellers har han hatt mange ulike verv og mange av dem har vært langvarige. Flere ganger har han også tatt lederansvar. Når Loyd har blitt bedt om å påta seg et ulønna verv, har han ikke vært vanskelig å be selv om han har hatt en krevende og ansvarsfull sivil jobb innen trygdeetaten.

I bygda vil mange sammenligne ham med Ole Gabriel Ueland. Det var ham de gikk til når de trengte hjelp eller når noe skulle organiseres eller settes i gang.

Følgende kan blant mange andre verv nevnes for å illustrere hans allsidighet:

Medlem av kommunestyret i 26 år og formannskapet i 4 år

Medlem av sosialstyret i 7 år og formann i 8 år

Medlem av styret for Lund alders- og sjukeheim i 8 år og formann siste 4 år

Medlem av Rådet for stiftelsen Lundheim folkehøgskole i 8 år

Fylkestingsmedlem i 3 år

Fylkets representant for Solbø sjukeheim i 8 år

Styremedlem i Folketannrøkta i Rogaland i 12 år

Medlem av byggekomitéer: Egersund sjukehus, Lund sjukeheim og Lerviksgården AS

Domsmann i lagmannsretten i 12 år

Medlem i representantskapet i SR-bank Rogaland i 5 år

Styremedlem og medlem i bankrådet i SR-bank1 Egersund i 22 år og formann i 7 år

Leder i Lund Senterparti i 8 år

Formann i skytterlaget i 6 år

Formann i bygdeungdomslaget i 6 år

Leder av 4 Heskestadrevyer

Leder av 17. maikomitéen i Heskestad 2 ganger

Formann i skogeigarlaget i 6 år

Formann i jaktlaget i 4 år

Styremedlem/formann i handelslaget i 4 år

Formann i Heskestad Kulturhus i 10 år

Kasserer i Eids- og Steinevatnet velforening i 2 år

Revisor for ulike organisasjoner bl.a. Parkinsonforeningen i 4 år

Bobestyrer for dødsbo og verge for 5 personer

Summen av frivillig arbeid blir gjerne omregnet i årsverk. I denne sammenheng kan vi bare ane hvor mange dager, timer og år som er nedlagt i arbeid for fellesskapet.