Medlemmer

Medlem nr:

Fornavn

Etternavn

Innmeldt år

Klassifikasjon

         
8094824 Arild Refsland   Politi ( pensjonert)
6438251 Arne Skobba 2005

Undervisning

1565806 Birger Solheim 1986

Økonomisjef

3160461 Bjarne Nyland 1970 Avdelingsleder
Mekanisk
6180207 Børild Grøsfjell 2004 Tømrer
5335526 Dagfinn Grane 1968 Renovasjon
5448564 Einar Surdal 1977 Bonde
5185385 Erling Svennevig 1975 Undervisining
5448564 Finn Henriksen 1968

Bankdrift

2361181 Harry Bernt Skulevold  1991  Prosjektingeniør(pensjonert)
5988261 Jostein Omdal 2003 Transport
5185384 Karl Eik 1996 Bonde
 8421292 Karl Asbjørn Rusdal 2011 Bonde
3343496 Kjell Alexander Moen 1968 Flyktinigmottak
8255145 Kjell Andreas
Heskestad 2010 Bonde
 8421261 Kjetil Naterstad 2011 Ingeniør
1697561 Kåre Skogestad 1984 Pensjonist
5448569 Lars sigve Monsen 1972 Slakteri
6539446 Lise Ragne Moen 2006 Undervisningsinspektor
2232387 Lloyd Georg Stene 1968 Trygdesjef
 8421265 Maj Britt Støre 2011 Daglig Leder
 8421268 Marianne Øverland 2011 Regnskapsfører
6438250 Marit Bakås Øverland 2005 Arkivleder
 8421289 Mylene Buenaventura Toledo 2011

Driftsingeniør

5448577 Per Christoffer
Salvesen 1996 Undervisning
8255147 Regine Janette Waldemar Heskestad 2010  Lærer,barnetrinnet
5448567 Rolf Audun Moen 1968 Pensjonist
5448562 Sigbjørn Hellesmark 1988 Gårdbruker
6722678 Wenche Orlin 2007 Avdelingsleder
Sjukeheim